De Two Oaks Group is een investeringsmaatschappij die, met eigen financiële middelen en risico, ondernemingen opricht of participeert in bestaande ondernemen die toe zijn aan een nieuwe groeifase.

  • Onze focus en investeringen zijn niet gericht op een specifieke branche of het verkrijgen van een meerderheidsbelang in het bedrijf.

  • Onze visie en missie is dat wij samen met het management team meerwaarde willen creëren, waardoor het bedrijf kan doorgroeien naar een nieuwe fase.